Propozycja:

 • Kaplica. Ciemno i głucho. Noc. W takiej atmosferze rozgrywa się II część Dziadów. Czytelnik staje się świadkiem dziwnego obrzędu. Dziady to obyczaj pogański. Lud przywołuje zmarłych, by pomóc im odnaleźć drogę do nieba. W tej scenie nie zabraknie zatem gości z zaświatów.
 • Gości z zaświatów należy wymienić. Pokrótce zrelacjonować ich historię, prośby, winy, za które są ukarani, przestrogi, za które przynoszą:
  • dzieci Józio i Rózia, bo życie ich było zbyt słodkie, niepełne, nie zaznały goryczy,
  • piękna Zosia – bo nie kochała prawdziwie, odrzucała miłość,
  • pan – bo był okrutny, chciwy, nielitościwy dla ludu,
  • upiór – bo nie zaznał szczęścia na ziemi… Jego upiorowatość czy też przynależność do świata duchów lub realnego jest zresztą dyskusyjna.
 • Ogólnie II część Dziadów ma wymowę moralną, reprezentuje ludowy punkt widzenia na grzeszne życie ludzkie i pokutę za grzechy. Dlatego rolą duchów jest pouczenie etyczne. Ale też nadają utworowi romantyczny walor tajemniczości i grozy, wprowadzają w dzieło element fantastyki.

We wstępie spróbuj odtworzyć atmosferę utworu.

Wyjaśnij obrzęd dziadów.

Czego nie robić pod żadnym pozorem?

• Nie streszczaj Dziadów!
• Nie wychodź poza II część!
• Nie myl osób!

Za każdy przykład będą punkty.

Uwaga
Esej uprawnia do tego, by pobawić się formą. Wiedza wiedzą; duchy muszą być prawidłowo opisane i wzięte z Dziadów, a nie z innej bajki, ale masz prawo do własnych opinii, interpretacji, żartów, skojarzeń. Po to jest esej.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zadanie 5. W kilku zdaniach zinterpretuj wiersz Marii Pawlikowkiej-Jasnorzewskiej pt. Miłość