Miłość

Nie widziałam cię już od miesiąca. (1)
I nic. Jestem może bledsza, (2)
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza.

(1) Apostrofa, rodzaj poetyckiego listu
(2) O sobie, czyli pierwszoosobowa liryka wyznania.

Odpowiedź:

Podmiotem lirycznego utworu jest kobieta rozpamiętująca rozstanie z ukochanym. Od czasu ich ostatniego spotkania minął miesiąc. Kobieta analizuje, jakie zmiany dokonały się w niej w tym czasie. Ze zdziwieniem uświadamia sobie, że są one… niewielkie – stała się tylko bardziej milcząca, bledsza, śpiąca. I to wszystko. Podmiot utworu wyciąga ze swoich obserwacji wniosek, ujęty w zgrabną pointę: widać można żyć bez powietrza.
Jak to rozumieć? Jako ironię? Czy jako zaskoczenie – cierpienie rozstania miało być większe? Raczej jako ironię. Ona nie może żyć normalnie – jest blada, milcząca, śpiąca. Egzystuje, brak jej powietrza, choć mówi coś innego.

Komentarz:

Miniatury poetyckie czasem zinterpretować dużo trudniej niż obszerne, na oko groźnie wyglądające wiersze. To dlatego, że w krótkiej formie poeci lubią kondensować kilka znaczeń. Poza tym – miniatury sprzyjają wyrażaniu myśli niedokończonych, niejasnych…

Terminy, jakich warto użyć w tym zadaniu:

  • podmiot wiersza,
  • miniatura poetycka,
  • puenta.