Przeczytaj liryk Adama Mickiewicza Polały się łzy…

Polały się łzy me czyste, rzęsiste,
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie,
Na moją młodość górną i durną,
Na mój wiek męski, wiek klęski;
Polały się łzy me czyste, rzęsiste.

Dokończ zdania:

1. Wiersz jest…
2. W wierszu…
3. Słowa wiersza wyrażają…

Możesz posłużyć się sformułowaniami:

 • opis poetycki, wyznanie poetyckie, bezpośrednie wyznanie
 • myśl autora, przesłanie autorskie, refleksja

Przykład:

 • Wiersz jest bezpośrednim wyznaniem autora spowodowanym zadumą nad własnym życiem.
 • W wierszu zawarta jest refleksja stanowiąca smutne podsumowanie życia poety.
 • Słowa wiersza wyrażają stan ducha poety.

Spróbuj dopisać więcej zdań opisowych.

Komentarz:

To zadanie ćwiczy posługiwanie się językiem opisu, umiejętność nazwania wiersza.

Pamiętaj, wiersz może być:

 • poetycką refleksją,
 • wyznaniem,
 • obrazem,
 • wyrazem,
 • definicją,
 • wizją poety,
 • poetyckim listem,
 • lirycznym opisem,
 • lirycznym pejzażem.