List Hanusi

Kochany Jerzy mój! Pisę tu stela
ten list do tobie, a pisęcy płacę.
Świat mię calućki nic nie uwesela,
kie w lesie pasę, hnet krowy potracę,
bo syćko myślę, kielo nas ozdziela
kraju i cy cię tyz jesce zobacę?
Kiebyś ty wiedział, jakoś mię zasmucił,
mój złociusienki, to byś się haw wrócil

Odpowiedź:

Jest to tzw. liryka maski (roli).
W tytule poeta zdradza, czyją maskę wkłada podmiot liryczny wiersza.

Komentarz:

Liryka maski (roli) to specyficzny rodzaj poezji. Określa się tym mianem utwory, w których poeta dokonuje sprytnego zabiegu: nie wypowiada się sam, lecz niejako „wchodzi w postać”, wkłada w jej usta swoje poglądy, stwarza reprezentanta swoich uczuć, czyli – inaczej mówiąc „maskę”.