Przykład:

Uważam, że to stwierdzenie jest jedną z najgłębszych mądrości życiowych. W pełni się z nim zgadzam. Własne cierpienie pozwala dostrzec cierpienie innych ludzi, ich kłopoty i troski. Pomaga też samemu dorosnąć, dostrzec, że świat nie składa się tylko z dziecięcych radości, ale też z odpowiedzialności. Ponadto przeżycie bólu pozwala lepiej docenić uczucie szczęścia.

Komentarz:

  • To ćwiczenie daje Ci możliwość przedstawienia własnego stanowiska w danej sprawie. Najlepiej odpowiedz w zgodzie z tym, co sam uważasz.
  • Staraj się mówić swoimi słowami, a nie gotowymi formułami.
  • Uzasadnij dobrze swój wybór.
  • Pamiętaj, że Twoja wypowiedź jest krótka, dlatego nie wychodź poza zadany temat, poruszaj tylko te zagadnienia, które są w temacie zawarte.
  • To ćwiczenie kształci umiejętność konstruowania kilkuzdaniowych, precyzyjnych odpowiedzi.

Facebook aleklasa 2