Odpowiedź:

Motyw przemijania jest obecny w literaturze i sztuce od początku ich istnienia i ciągle nie traci na popularności. Bo chyba nigdy nie pogodzimy się z tym, że się starzejemy, że umieramy. W średniowieczu śmierć była obecna niemalże na każdym kroku: epidemie sprawiały, że wyludniały się całe wsie i miasta, na porządku dziennym były publiczne egzekucje, traktowano je nawet jako coś w rodzaju rozrywkowego widowiska… Jednym z najpopularniejszych toposów barokowej poezji jest vanitas – czyli refleksja nad marnością wszystkich doczesnych dóbr, które szybko ulegają zniszczeniu. Tylko wielki twórca polskiego renesansu, Jan Kochanowski, wierząc w potęgę sztuki, która zapewnia artyście nieśmiertelność, odważył się dumnie powtórzyć za swoim mistrzem Horacym: „nie wszystek umrę”.

Komentarz:

Jak zacząć? Niektórzy po prostu lubią pisać – dla tych żaden element wypracowania nie stanowi problemu. Jeśli nie należysz do tej grupy szczęśliwców, pozostaje Ci intensywne ćwiczenie wstępów w różnych wariantach i formach. Niektórzy piszą wstęp dopiero po napisaniu reszty – jest to dobry sposób, ale na samej maturze może braknąć czasu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zadanie 37. Najwięcej problemów przy pisaniu wypracowania stwarza wstęp. Wymyśl kilka uniwersalnych przykładów na rozpoczęcie pracy.