1. Jakie rzeczy przywołują myśl o Urszulce w Trenie VII?

a) Jej zabawki.
b) Jej wierszyki.
c) Jej ubrania.

2. Do czego porównuje Kochanowski śmierć w Trenie V?

a) Do nieuważnego ogrodnika.
b) Do złego ducha.
c) Do wiecznego snu.

3. Jaką filozofię podważa autor w Trenie IX?

a) chrześcijańską,
b) epikurejską,
c) stoicką.

4. W Trenie X Kochanowski zastanawia się, czy Urszulka zmieniła się w:

a) skowronka,
b) słowika,
c) puszczyka.

5. Który tren jest przełomowy dla całego cyklu?

a) IX
b) X
c) XI

6. W jednym z trenów pojawia się „nieznajomy wróg”, który „miesza ludzkie rzeczy”. Jest nim:

a) szatan,
b) Fortuna,
c) fatum.

7. Jaką wartość neguje Kochanowski w Trenie XI?

a) umiar,
b) szczęście,
c) cnotę.

8. Na co skarży się autor w Trenie VIII?

a) Na tęsknotę za dzieckiem.
b) Na pustkę.
c) Na brak zrozumienia.

9. Słowa przekazane Janowi przez matkę w Trenie XIX brzmią:

a) „Pamiętaj o śmierci”,
b) „Lekarzu, ulecz się sam”,
c) „Ciesz się każdą chwilą”.

10. Postawa, którą przyjmuje podmiot liryczny w ostatnim trenie, to:

a) trudny humanizm,
b) irenizm,
c) eklektyzm antyczno-chrześcijański.

Odpowiedzi

1c), 2a), 3c), 4b), 5c), 6a), 7c), 8b), 9b), 10a)

 

Zobacz:

Treny Kochanowskiego

TRENY – Jan Kochanowski

Czym są Treny Jana Kochanowskiego?

Treny Kochanowskiego na maturze