TEST

1. Króla Edypa Sofoklesa możemy powiązać z takimi tematami, jak: wina i kara oraz niezawinione cierpienie. Uzasadnij tę tezę na podstawie znajomości losów bohatera antycznej tragedii.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Udowodnij, że w Królu Edypie zachowane są trzy jedności: czasu, miejsca i akcji.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Jaką rolę w tragedii Sofoklesa odgrywa wróżbita Tejrezjasz? Opisz krótko dwie ważne sceny z jego udziałem.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Czy tragizm Edypa ma źródło w konflikcie tragicznym?

a) tak
b) nie
c) po części tak

5. Na przykładzie losów Edypa wyjaśnij pojęcie hamartia.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. W której pieśni Horacego pojawia się słynne zawołanie “carpe diem!”?

a) Do Mecenasa
b) Do Deliusza
c) Do Apollina
d) Do Leukonoe

7. Wymień trzy rzeczy, o które poeta prosi Apollina (pieśń Do Apollina)

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Wymień dwa tytuły Pieśni Horacego, w których zawarta jest pochwała złotego środka.

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Horacjański motyw non omnis moriar był kontynuowany przez wielu poetów późniejszych epok. Wymień 2 tytuły utworów, w których występuje ten motyw.

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Udowodnij, że Boska komedia Dantego tkwi jeszcze w realiach średniowiecza (2 argumenty).

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Udowodnij, że Boska komedia Dantego wykracza poza swą epokę (2 argumenty).

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Kto jest przewodnikiem poety po piekle?

a) Owidiusz
b) Homer
c) Nie ma przewodnika
d) Wergiliusz

13. Za co poeta krytykuje duchownych?

14. Dlaczego Twoim zdaniem Bogurodzica pełniła rolę hymnu narodowego? Wymień 2 cechy.

15. Wymień 2 przykłady dwudziestowiecznych utworów poetyckich nawiązujących do Bogurodzicy.

16. Wyjaśnij znaczenie archaizmów:

a) zyszczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Gospodzin ……………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Rodzica ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d) Bożyc …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Do jakiego motywu ikonograficznego nawiązuje Bogurodzica?

a) deesis
b) pieta
c) danse macabre