Jak pisać o autorze

O autorze

Piszmy z szacunkiem, ale bez lizusostwa. Zasłużyli sobie owi liczni pisarze i poeci na szczyptę uszanowania, choćby ze względu na swoje dzieła. Ale też uczniowskie peany i zachwyty często wydają się schematyczne i nieszczere, np. w zdaniach typu:

 • Ten wielki poeta i człowiek…,
 • Mickiewicz to najwspanialszy poeta polski, skarb kultury narodowej…,
 • Genialny twórca, którym zachwycają się pokolenia…

Cóż jeśli za tym pobiegną zdania wskazujące na nieznajomość twórczości to wpadka na całego. Mało, że niewiedza i fałsz, to jeszcze nieprzyjemna cecha ślepego bałwochwalstwa. Odradzamy. Doradzamy rzetelne fakty.

 • Jest twórcą nowego gatunku?
 • Reprezentantem nurtu?
 • Prowokatorem?
 • Cechą tego poety jest wyobraźnia poetycka rodząca oryginalne metafory?

Chwała mu za to i tak to piszmy. Każde z takich zdań poprzyj przykładem wówczas zachwycisz czytelnika. Czy koniecznością jest skrywanie sympatii, antypatii, znudzenia lub podziwu? Nie.
Jeśli faktycznie jesteś wielbicielem twórczości danego autora zdradź to i umotywuj.

 • Co cenisz?
 • Dlaczego Cię zachwyca?
 • Czym Cię ujął?

Szczerością i Ty ujmiesz odbiorcę podobnie przy krytycznym nastawieniu. Umiesz umotywować niechęć zdradŸ ją. Gdyby Gałkiewicz z Ferdydurke umiał umotywować, dlaczego Słowacki go nie zachwyca może wszystko potoczyłoby się inaczej…

Pisz:
„Nie można odmówić pisarzowi prekursorskiej roli w epoce. To on zapoczątkował nurt awangardowy dziś cieszący się gronem licznych wielbicieli, do których niestety nie należę. Absurd i groteska wydają mi się dziwaczne. Jestem zdecydowanym zwolennikiem mimesis w literaturze”.

Nie pisz:
„Kto rozumie te głupoty? Mózg wariata na scenie zrozumie według mnie tylko drugi wariat”.

Pisz:
„Ta wyobraźnia poetycka prawdziwie do mnie przemawia. Czytając wiersze poety X, człowiek odczuwa prawdziwe wzruszenie”.

Nie pisz:
„Baczyński był wielkim poetą. Pozostawił bogaty i ważny dorobek. Jego wiersze czytają wszyscy”. Pamiętaj że słowa wytrychy: „wszyscy”, „każdy” generalizują a to zawsze czysta nieprawda.

Jak pisać o autorze (zdania wzorcowe)

 • Twórca wniósł do literatury nowe postrzeganie dość już zużytego tematu.
 • Możemy go śmiało nazwać nowatorem.
 • Typowe dla tego autora jest – takie a takie podejście do spraw ludzi i świata.
 • Typowa dla poety postawa to postawa – erudyty, romantyka, mistyka, realisty.
 • Twórca ujawnia w tych słowach swoje osobiste poglądy.
 • Pisarz zdradził własne poglądy, pisząc, że…

Facebook aleklasa 2

PODYSKUTUJ: