Podpowiedź

Młody Ramzes chciałby poprawić los prostego ludu. Umie współczuć i dostrzec niesprawiedliwość. Wpadł w złość, gdy w czasie manewrów Herhor kazał zasypać kanał – efekt dziesięcioletniej pracy nędznego chłopa! Nieszczęśnik popełnił później samobójstwo. Następca tronu interweniował, gdy w więzieniu znaleźli się niewinni ludzie oskarżeni o atak na dom Sary i rzucenie w nią kamieniem. Nie był obojętny, gdy widział, jak poborcy bezlitośnie zbierają podatki. Gdy zmarł Ramzes XII, lud z euforią powitał nowego faraona. Biedni mieli nadzieję, że Ramzes XIII ulży ich doli – planował przecież uczynienie co siódmego dnia wolnym od pracy i danie chłopskim rodzinom kawałka ziemi na własność. Jednak następcy tronu chodzi nie tyle o dobro ludu, ile o zwycięstwo nad kapłanami. To siła, którą warto wykorzystać. Ramzes pragnął, by lud ruszył na świątynie. Z jego rozkazu dawano za darmo piwo i jedzenie w gospodach, a także zachęcano do buntu. Zamieszki ułatwiłyby mu zwycięstwo i zdobycie skarbów Labiryntu. Jednak Herhor wykorzystał ten sam lud do pokonania młodego faraona. Jaka szkoda, że Ramzes zlekceważył informację o zbliżającym się zaćmieniu słońca… Kapłani zrobili wszystko, by przyspieszyć o trzy dni atak na świątynie. Przerażony lud uwierzył, że zapadająca ciemność jest karą wymierzoną przez Ozyrysa. Uwierzył – i odstąpił od Ramzesa. To była ostateczna klęska młodego władcy. Po jego śmierci Herhor został następnym faraonem, a wstąpiwszy na tron, ulżył doli ludu, który otrzymał wolny co siódmy dzień. To też był jednak element politycznej gry. Jedynym człowiekiem naprawdę mającym na względzie dobro ludu jest w Faraonie kapłan Pentuer. On sam pochodził z ubogiej rodziny, więc wiedział, co należy zmienić. Pentuer dostrzegał też wielką rolę ludu w państwie – bez tych tłumów Egipt nie mógłby istnieć. Wiemy, że nie tylko Egipt!

Wątki:

  • główny: walka o władzę – następca tronu, późniejszy Ramzes XIII próbuje zmniejszyć wpływy kapłanów
  • drugoplanowe – wątki erotyczne; Prus zrywa z pewnym schematem powieści historycznych polegającym na wprowadzaniu romansu jako łączącego elementy powieści

Zauważ!

  • Lud – przedmiot manipulacji kapłanów
  • Lud – siła do wykorzystania w walce o władzę
  • Lud – siła robocza utrzymująca państwo

 

Zobacz:

Faraon – Bolesław Prus

Faraon Bolesława Prusa na lekcji

Faraon w pytaniach i odpowiedziach