Tadeusz Różewicz to twórca, który zapoczątkował nowy typ poezji. Jakie są jej cechy? Sporządź krótką notatkę.

Tadeusz Różewicz stworzył nową, własną formę wiersza, która na stałe zadomowiła się w naszym piśmiennictwie.

Formalne cechy poezji Różewicza:

  • upodobnienie wiersza do prozy, potoczny, kolokwialny język;
  • oszczędność, lapidarność – dużo znaczeń, mało słów;
  • niemal zupełny brak metafor;
  • wiersz najczęściej kończy zwięzły sąd, refleksja lub informacja o odczuciu poety, ale nigdy nie bezpośrednio wyrażona ocena.

Wiersze Różewicza sprawiają wrażenie jakby poeta chciał zacząć wszystko od nowa – szukać nowych znaczeń i sensu słów.

Zobacz:

Tadeusz Różewicz

Tadeusz Różewicz matura

Poezja Tadeusza Różewicza

Zmory wojny i cywilizacji w poezji Tadeusza Różewicza

Jakie cechy techniki poetyckiej Tadeusza Różewicza możesz wymienić?

Scharakteryzuj poetycką twórczość Tadeusza Różewicza