Wymień czynniki, które sprzyjały rozwojowi kultury w renesansowej Polsce.

Podpowiedź

  • Już pod koniec wieku XV przenikały do Polski idee renesansowe dzięki przyjazdowi humanistów: Niemca Konrada Celtisa i Włocha Kallimacha (Filip Buonaccorsi), który zbiegł do Polski przed gniewem papieża, a także dzięki wyjazdom polskich dyplomatów za granicę.
  • Synowie szlacheccy wyjeżdżali na studia za granicę – zwłaszcza do Padwy i Bolonii; wzrastał poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego.
  • Małżeństwo Zygmunta Starego z Boną Sforzą, z którą przybył do Krakowa 300-osobowy dwór; Bona przywiozła z Włoch nie tylko nowinki polityczne, kulturalne, ale i kulinarne, ze świata sztuki i obyczaju.
  • Sprzyjająca sytuacja polityczna – półtorawieczny pokój.
  • Koniunktura gospodarcza – ogromne dochody ze sprzedaży zboża na Zachód.
  • Polska za czasów Jagiellonów traktowana była w Europie jako mocarstwo.
  • Liczne drukarnie, rozpowszechnianie książki i lepszy do niej dostęp.
  • Pojawienie się niezwykłych osobowości, m.in. Kopernika, Modrzewskiego, Kochanowskiego.

Zobacz:

Związki kultury renesansu z antykiem

Tabela lektur renesansowych

Renesans w Polsce

Ważne terminy związane z renesansem