Praca domowa


Wskaż i przytocz cytaty nawiązujące do „Biblii”.

 • On, Almach, wstąpił był do klasztoru, żeby być sługą, dobrowolnie podlegać – jak Jezus. Bo spostrzegł, że jako pustelnik nadto zależał od własnej woli – jak Adam w Raju, gdzie też napotkał szatana.
 • Kiedyś w Jerozolimie szedł tak z tłumem po bruku między domami, drogą krzyżową na Golgotę. I teraz wydało mu się, że wnet ujrzą Krzyż. Chrystus przybity, a ludzie biegną, choć wiedzą, że im ujść nie może.
 • A w tym miejscu jest taka mnogość ludzi, jakiej nie oglądał nigdy razem. Asceci, którzy miewają widzenia, tak może widzą Sąd w dolinie Józefata.
 • Obok kobieta spłakana jak Maria z Magdali podnosi ręce… Jakby strwoniwszy swą ludzką miłość podstawiała próżne naczynie pod Wino z Krzyża.

Czy męczeństwo Almacha miało sens?

Jeśli odwołać się do komentarza autorki i przywołać fakty, można śmiało powiedzieć – tak to męczeństwo miało wielki sens, bo ocaliło tysiące istnień ludzkich. Dlatego że po tragedii, jaka rozegrała się wówczas na arenie, cesarz zakazał walk i uznał je za zabójstwo. Zatem śmierć jednostki miała namacalne skutki prawne, realny wymiar. Gdyby Almach to wiedział, byłby szczęśliwy.
Ale jego męczeństwo – zresztą niezamierzone, bo Almach nie poszedł zginąć na oczach tłumu, lecz po prostu zatrzymać walczących – miało jeszcze inny, personalny wymiar. Postąpił w zgodzie ze swoim sumieniem. Nie pozostał obojętny wobec zła, z którym się nie zgadzał. W tej postawie podobny jest do Tomasza Morusa – pozostaje w zgodzie ze swoim sumieniem.

Porównaj Almacha ze świętym Aleksym.

Almachowi bliżej do świętego Franciszka niż do Aleksego. Są to nieco odmienne modele świętości – Aleksy reprezentuje skrajny ascetyzm, kontemplację, samotność, nawet egoizm w swoim wyrażeniu świętości. Jest to postawa w duchu świętego Augustyna – skrajnie duchowa, poszukująca Boga z dala od świata. Franciszek otwiera się na świat i ludzi – kocha stworzenia boskie, piękno, kochając świat – kocha Boga, nie zgadza się na umartwianie brata ciała. Można powiedzieć, że to bardziej „cielesna” postawa, bliższa życiu. Almach jest podobny – zachwyca się, postuluje nakaz miłości, jest bardzo skromny.

Aleksy i Almach to święci bardzo różni.

 • Almach nie składa ślubów czystości, nic nie wiadomo o opuszczeniu rodziny lub rozdaniu majątku
 • świętość Aleksego tkwi w modłach i kont emplacji – Almach owszem modli się, lecz nie stroni od codzienności
 • Aleksy izoluje się od świata i ludzi – Almach przeciwnie, jest ich ciekaw, poświęca się dla nich
 • Aleksy umartwia ciało – Almach w epizodzie rzymskim nie robi tego.
 • Aleksemu towarzyszą cuda, nie ma o nich mowy przy Almachu
 • w przypadku Aleksego znamy pochodzenie, dokładną biografię i decyzję – w przypadku Almacha – nie

Podobieństwa z Aleksym można wskazać następujące:

 • obaj mają w biografii wątek pustelniczy, ascetyczny
 • obaj pozostają samotni i tajemniczy
 • po śmierci obu pojawia się wyjaśniający motyw listu

Zobacz:

Sir Tomasz More odmawia – Ostatni na arenie