Scharakteryzuj polskiego bohatera romantycznego.

Dramat romantyczny to najważniejsza z romantycznych form literackich. Łączy niemal wszystkie rodzaje literackie ze wszystkimi rodzajami sztuki. Przez wielu uważany jest za niesceniczny, gdyż odwołuje się raczej do wyobraźni czytelnika niż oczu widza.

Charakteryzuje się:

  • Zerwaniem z klasyczną zasadą trzech jedności: akcja rozgrywa się w wielu przestrzeniach, które przemierzamy, podążając za bohaterem; czas akcji często rozciąga się na przestrzeni kilku lat, podobnie jest z samą akcją, w dramacie mamy do czynienia z wielością wątków, często wcale ze sobą niepowiązanych.
  • Synkretyzmem rodzajowym i gatunkowym: łączeniem części epickich z partiami lirycznymi.
  • Obecnością istot fantastycznych i zdarzeń nadprzyrodzonych.
  • Kompozycją otwartą: sceny zdarzenia utworu nie są powiązane ciągiem przyczynowo-skutkowym. Każda z nich stanowi niezależną całość. Między scenami brak związku, akcję oglądamy we fragmentach, koniec dzieła nie przynosi żadnego rozwiązania.
  • Niescenicznością: oznacza to, że utwór jest trudny do wystawienia na scenie, a to dlatego, że nie był pisany na potrzeby teatru, istnieje jako dzieło samo w sobie i stąd techniczne trudności w jego realizacji.
  • Wprowadzeniem romantycznego bohatera: jego obecność jest wyznacznikiem gatunku.

Najważniejsze przykłady dramatów romantycznych w literaturze polskiej to: Dziady Adama Mickiewicza, Kordian, Balladyna Juliusza Słowackiego, Nie-Boska komedia i Irydion Zygmunta Krasińskiego.

Zobacz:

c

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-romantyzmu/dramat-romantyczny-byl-tym-gatunkiem-literackim-ktory-najpelniej-wyrazil-romantyczna-postawe-wobec-swiata-rozwaz-stwierdzenie-odwolujac-sie%e2%80%89do-wybranych-przykladow-lite

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/w-jaki-sposob-dramat-romantyczny-nawiazuje-do-tematyki-powstania-listopadowego

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c136-adam-mickiewicz/udowodnij-ze-dziady-sa-dramatem-romantycznym