PRACE DOMOWE

Wskaż w postaci Konrada typowe cechy bohatera romantycznego.

Konrad jest bez wątpienia postacią stricte romantyczną. Zauważ: otrzymał imię o randze symbolu. Nosił je inny bohater Mickiewicza Konrad Wallenrod, a także przyjaciel poety, rosyjski dekabrysta Konrad Rylejew. Bohater Wielkiej Improwizacji jest więc spadkobiercą tych wartości, które Wallenrodowi kazały przywdziać maskę szpiega, a Rylejewa pchnęły do walki z carskim despotyzmem.

Romantyczne cechy osobowości Konrada to:

 • Samotność
 • Indywidualizm
 • Pycha, pogarda dla tłumów, wyniosłość
 • Zdolność tworzenia poezji, która daje władzę nad kosmosem
 • Prometeizm czyli postawa buntu i cierpienia za ogół
 • Tytanizm
 • Ogromna siła uczucia, miłość do narodu

Wypunktuj ze sceny V kolejne obrazy:

Opis ogromnej przestrzeni. W bezkresie pejzażu kibitki wiozące Polaków na Sybir, wśród nich przyszły zbawca, Mesjasz o imieniu czterdzieści i cztery.

 • Proces Polski na wzór procesu Chrystusa. Francja odgrywa rolę biblijnego Piłata __ „umywa ręce”.
 • Droga krzyżowa – Polska dźwiga krzyż ukuty z trzech zaborców, rozpinając ramiona na całą Europę.
 • Ukrzyżowanie. U stóp Polski rozpacza Matka – Wolność, a Moskal przebija ukrzyżowanej bok.
 • Wniebowstąpienie. Naród owiany białą szatą unosi się ku niebu na znak zmartwychwstania.
 • Wizja przyszłego Mesjasza o imieniu czterdzieści i cztery, który stoi na trzech koronach i trzech stolicach i pognębi w przyszłości zaborcę.

Zobacz:

Dziady – praca domowa