Zaprezentuj obraz konfliktu między dwoma stanami na przykładzie Satyry na leniwych chłopów.

Satyra na leniwych chłopów została zapisana w XV wieku. Należy do nurtu poezji świeckiej, przedstawiającej obraz konfliktu między ludźmi należącymi do różnych stanów społecznych w feudalnym świecie. Pisana, oczywiście, z punktu widzenia pana na włościach ukazuje chłopów w bardzo niekorzystnym świetle. W średniowieczu wieśniacy zmuszeni byli do pracy na rzecz pana (początkowo jeden dzień w tygodniu, później wymagania wobec nich zaczęły się zwiększać), przez co zaniedbywali własne pola i często przymierali głodem. Autor Satyry…, patrząc na pracę chłopów na swym polu, zaobserwował techniki zmniejszania trudów pracy przez wieśniaków. Twierdzi, że rolnicy w obliczu pana udają uległych i posłusznych, tymczasem za jego plecami działają na jego niekorzyść i starają się jak najmniej pracować. Oszukują, używają starych, stępionych narzędzi, są leniwi, za wszelką cenę próbują zyskać na czasie, zaprzęgają do pracy chore – a więc powolne – zwierzęta. Oczywiście, ich zachowanie nie podoba się panu, gdyż godzi w jego interesy. Jednocześnie autor docenia spryt i przebiegłość pracowników. W jakiś sposób nawet ich podziwia.

Ten krótki utwór mówi nam bardzo wiele o panujących w średniowieczu konfliktach między stanami. Wykorzystywanie chłopów do przymusowej pracy sprawia, że ci są mało wydajni. Nic dziwnego – oni nic z tej pracy nie mają, tymczasem ich własna ziemia, z której muszą wykarmić całą rodzinę, leży odłogiem. Satyra na leniwych chłopów ukazuje obraz dwóch związanych ze sobą stanów społecznych. Ich związek nie jest jednak oparty na tych samych prawach i obowiązkach, przez co rodzi konflikty i nienawiść.

Warto wiedzieć

Możliwość zdobycia wykształcenia była w średniowieczu domeną wyłącznie ludzi szlachetnie urodzonych. Dlatego też wśród autorów nie znajdziemy przedstawicieli warstw niższych. Istniejący w literaturze średniowiecznej topos wieśniaka przedstawia go bardzo niekorzystnie zarówno pod względem cech fizycznych, jak i charakteru.

Zobacz:

Dlaczego Satyra na leniwych chłopów to ważny utwór w polskiej literaturze