Przykłady:

 • Judym
 • Kmicic
 • Pokolenie Kolumbów
 • Nauczyciel z Sycylii (bohater Wieży Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)
 • Antygona
 • Edyp
 • Kreon
 • Konrad Wallenrod
 • Gustaw-Konrad
 • Kordian

Sformułowania tematów:

 • Galeria postaci tragicznych – bohaterów lektur szkolnych.
 • „Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę…”. Odnieś powyższą myśl do bohaterów literackich wybierających łatwe bądź trudne drogi życiowe.
 • Trudne zwycięstwa, gorzkie klęski – drogi życiowe wybranych bohaterów literackich.

Kim są bohaterowie tragiczni?

Klasyczna sytuacja tragiczna polega na tym, że człowiek staje przed koniecznością podjęcia decyzji, wyboru drogi postępowania i… cokolwiek wybierze, będzie źle. W dodatku wybór jest bardzo trudny: następuje pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami. Równorzędnymi! Może być to zatem wybór między miłością do ojczyzny a zgodnością z kodeksem moralnym, a nie na przykład między własnym dobrem a dobrem ludzkości. Problem tragizmu jest uniwersalny.

Uwaga – postaci tragicznej nie należy mylić z osobą nieszczęśliwą, taką, którą dotknęły „zwykłe” tragedie życiowe.

Wskazówki przydatne podczas pisania

bory dokonywane w sytuacji tragicznej zawsze są trudne. Bohaterowie tragiczni ciężko płacą za swoją decyzję. Analizując ich postawy, opłaca się zestawić racje, spośród których musieli wybierać i pokusić się o ocenę ich decyzji.

 • Kreon i Antygona są ciekawymi postaciami tragicznymi, bo są przeciwnikami. Kreon musi wybrać pomiędzy autorytetem władzy (dobrem państwa) a szacunkiem dla uczuć jednostki i prawa religijnego, Antygona – pomiędzy powinnościami religijnymi siostry a posłuszeństwem poddanej. Oboje mają dylematy – oboje przegrywają.
 • Wątpliwości wzbudzać może postawa nauczyciela z Sycylii (Wieża). Jaki to tragizm, jeśli z jednej strony mógł ocalić ludzkie życie, a z drugiej – własne? Postąpił egoistycznie, nieszlachetnie. A jednak… własne życie to ogromna wartość, nie można bezdyskusyjnie ocenić człowieka, który uląkł się śmierci. Gorsi i okrutniejsi są ci, którzy tego od niego zażądali.
 • Kmicic jest postacią tragiczną tylko wtedy, kiedy musi wybrać pomiędzy wiernością ojczyźnie a wiernością przysiędze złożonej księciu Radziwiłłowi w Kiejdanach. Po chwili zaślepienia wybiera ­wierność ojczyźnie i doskonale sobie radzi. Należy do bohaterów wygranych.

Facebook aleklasa 2