Omów najważniejsze kierunki filozofii starożytnej.

Zacznij:
Antyk to kolebka filozofii, a zarazem myślenia naukowego. Pierwsi byli tzw. filozofowie przyrody (Tales z Miletu, Heraklit z Efezu) poszukujący tzw. prapoczątku (arche).

Rozwiń:
Wymień najważniejsze szkoły filozoficzne:

 • Nurt sokratejski – wielka trójka:
  • Sokrates (bezwzględne dobro, idea czterech cnót),
  • jego uczeń Platon (idealizm – świat realny jako odbicie świata idei)
  • i uczeń Platona – Arystoteles (koncepcje materii i formy, metafizyka, Poetyka).
 • Sofiści – nauczyciele retoryki i erystyki (sztuki prowadzenia sporu), zwolennicy poglądu, że każdą teorię da się przekonująco udowodnić.
 • Stoicy – człowiek jako mikrokosmos dążący do osiągnięcia harmonii w dość sprzecznym i niebezpiecznym świecie.
 • Epikurejczycy – do szczęścia poprzez przyjemność (rozumianą jako umiar i wolność).


Zakończ:

 • Wskaż kontynuacje antycznej myśli filozoficznej w renesansie i oświeceniu.
 • Odwołaj się także do wierszy współczesnych neoklasycystów.

Najważniejsze teksty:

 • Platon – Uczta
 • Horacy – Carmina
 • Jan Kochanowski – Pieśni
 • Zbigniew Herbert – Do Marka Aurelego
 • Wisława Szymborska – Rzeka Heraklita

Ważne pojęcia:

 • Idealizm – ogólna nazwa koncepcji filozoficznych, które jak platonizm dokonują rozdziału między światem rzeczywistym a metafizycznym – idealnym.
 • Eudajmonion – według Sokratesa, swoisty „dobry” duch, znajdujący się w każdym z nas, poszukujący dobra oraz prawdy.
 • Apatheia – stoicki spokój. Stan wolności od pragnień i trosk.

Zobacz:

Filozofia starożytnej Grecji

Filozofia antyku

Stoicyzm i epikureizm – dwie szkoły życia