Czym charakteryzuje się powiastka filozoficzna?

Zacznij:
Powiastka filozoficzna to jeden z ważniejszych gatunków oświecenia, stworzony przez tę właśnie epokę. Oczywiście powiastka realizowała funkcje dydaktyczne, propagowała światopogląd autora i określoną filozofię. Zdobyła ogromną popularność, zwłaszcza we Francji, gdzie powstawały różne rodzaje powiastek – np. libertyńska i erotyczna.

Rozwiń:
Powiastka filozoficzna to niezbyt obszerny utwór pisany na ogół prozą, przypominający bajkę. To utwór dwuwarstwowy – wydarzenia i bohaterowie wskazują na głębsze przesłanie filozoficzno-moralne. Lansowanie poglądów filozoficznych i ostra krytyka stosunków społecznych, porządku w państwie itd. wymagały takiego kostiumu. To czasy monarchii absolutnej, niedopuszczającej żadnej otwartej krytyki.

Zakończ:
Twórcą tego gatunku jest Wolter i on także jest autorem najbardziej znanych i do dziś cenionych powiastek. Powiastka filozoficzna nie znalazła kontynuatorów w późniejszych epokach – gatunek wykorzystał dopiero ­Antoine Saint-Exupéry, autor Małego Księcia.

Zobacz:

Powiastka filozoficzna