Dokonaj analizy wybranego utworu – manifestu światopoglądowego polskiego romantyzmu.

Zacznij:
Ballada Romantyczność to utwór z cyklu Ballad i romansów z pierwszego tomu Poezji Adama Mickiewicza. Datę ukazania się tego zbioru uważa się za rozpoczynającą romantyzm w Polsce. Romantyczność to utwór o charakterze programowym.

Rozwiń:
W tej balladzie można dopatrzyć się manifestu romantycznego sposobu widzenia świata, stojącego w opozycji do sentymentalizmu. W utworze mamy także do czynienia z bliską romantykom platońską koncepcją miłości rozumianej jako nierozerwalny związek dwojga dusz. Tłum i narrator ballady obserwujący Karusię nie są zdziwieni faktem, że dziewczyna rozmawia ze zmarłym kochankiem. Bardzo ważne jest także starcie narratora ze Starcem, „utożsamianym” z oświeceniowym autorytetem – Janem Śniadeckim, który twierdzi, że

Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluźni.

Zakończ:
W oświeceniu dominował pogląd, że świat można poznawać zmysłami i tłumaczyć go racjonalnie, zgodnie z zasadami logiki. W balladzie Mickiewicza na pierwszy plan wysuwa się nowy sposób zgłębiania tajemnic bytu człowieka – może do nich zbliżyć intuicja i emocjonalne przeżycia.

Zobacz:

Romantyczność – programowa ballada polskiego romantyzmu

Dlaczego ballada Adama Mickiewicza pt. Romantyczność jest manifestem programu literatury romantycznej w Polsce?

Ballady i romanse Adama Mickiewicza