Wymień cechy utworów zaliczanych do nurtu psychologicznego.

Zacznij:
Powieść psychologiczna była bardzo popularna w XX–leciu międzywojennym. Tematyka psychologiczna stała się modna od połowy lat 20. Nurt psychologiczny czerpał inspiracje m. in. z nowych koncepcji psychologicznych, psychiatrycznych i filozoficznych.

Rozwiń:

  • Taka powieść posługuje się często narracją personalną i formami introspekcji.
  • Wykorzystywała także narrację odautorską i mowę pozornie zależną.
  • Odchodziła od zasady chronologicznego prezentowania zdarzeń (częste retrospekcje).
  • Wykorzystywała technikę skojarzeń i subiektywizowała prezentowane wydarzenia (np. poprzez narrację z punktu widzenia danego bohatera).
  • Główny bohater często nie rozumie sam siebie, stanowi dla siebie samego zagadkę. Czasem podejmuje trud samopoznania i reinterpretacji własnego życia dopiero w chwili zbliżającej się śmierci.

Zakończ:
Ten rodzaj powieści silnie wpłynął na kształt literatury w późniejszych latach.

 

Najważniejsze teksty:

  • Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej,
  • Granica, Niedobra miłość, Romans Teresy Hennert i Charaktery Zofii Nałkowskiej,
  • Zazdrość i medycyna Michała Choromańskiego,
  • Panny z Wilka, Brzezina i Matka Joanna od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza

Zobacz:

Cudzoziemka na maturze

Zofia Nałkowska – Granica