Powstanie listopadowe w twórczości polskich romantyków.

Zacznij:
Powstanie listopadowe to dość ważny temat w twórczości polskich romantyków. Utwory zagrzewające do walki i męstwa pisali np. Seweryn Goszczyński, uczestnik ataku spiskowców na Belweder (Pobudka) i Juliusz Słowacki – żarliwy Hymn (Bogurodzico! Dziewico!).

Rozwiń:
Wnikliwą analizę przyczyn klęski powstania zawiera Kordian – najważniejszy chyba utwór poruszający tę tematykę. Jednym z powodów są nieudolni, niezaangażowani przywódcy, jak sentymentalny i zakopany w papierach Joachim Lelewel czy nieprzyjaciel chłopów generał Chłopicki. Zaangażować w walkę potrafiła się tylko garstka młodych ludzi. Dużą rolę odegrały też „wrodzone” niezdecydowanie i hamletyzm Polaków.

Zakończ:
Spotkamy także utwory poświęcone bohaterom walk o niepodległość – np. Ordonowi czy Emilii Plater (Adam Mickiewicz) oraz gen. Józefowi Bemowi, bohaterowi powstania listopadowego i Wiosny Ludów na Węgrzech.

 

Najważniejsze teksty: