AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 48

Jak rozumiesz określenie “dulszczyzna”? W jaki sposób to słowo trafiło do języka polskiego?

Odpowiedź:

Wyraz “dulszczyzna” pochodzi od nazwiska tytułowej bohaterki dramatu Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej. “Dulszczyzna” to określenie specyficznego, właściwego drobnomieszczaństwu sposobu bycia, charakteryzującego się obłudą moralną, pretensjonalnością i pozerstwem.

Komentarz:

Pytanie po części sprawdza Twoją wiedzę z zakresu historii literatury (i to jest ta łatwiejsza część), a po części sprawdza Twoją umiejętność wyjaśniania. Zauważ, że można było dać dobrą odpowiedź na to pytanie nawet, jeśli się określenia “dulszczyzna” nigdy nie słyszało. Wystarczyło tylko znać dramat Zapolskiej i… umieć wnioskować.

Zobacz:

Zadanie 49 – SZKOŁA PISANIA