AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 46

Wymień dwa związki frazeologiczne ze słowem “ręka”. Napisz po jednym zdaniu z użyciem każdego z wymienionych przez Ciebie związków.

Odpowiedź:

  • z ręką na sercu
  • Z ręką na sercu mówię ci, że Agnieszka nie brała udziału w tej kradzieży.
  • siedzieć z założonymi rękami
  • Przestań siedzieć z założonymi rękami i weź się do pracy!

Komentarz:

To bardzo proste zadanie. Sprawdza Twoją wiedzę w zakresie podstawowej terminologii służącej do opisu języka. Pamiętaj, że związki frazeologiczne mają stałą budowę i znaczenie frazeologizmu nie równa się sumie znaczeń poszczególnych wyrazów. Dlatego każda zmiana w strukturze takiego wyrażenia jest błędem.

Zobacz:

Zadanie 47 – SZKOŁA PISANIA