AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 39

Wyjaśnij znaczenie następujących łacińskich maksym:

  • Cogito ergo sum
  • Carpe diem
  • Gloria victis
  • Per aspera ad astra
  • Homo homini lupus est

Odpowiedź:

  • Cogito ergo sum – Myślę, więc jestem
  • Carpe diem – Chwytaj dzień
  • Gloria victis – Chwała zwyciężonym
  • Per aspera ad astra – Przez ciernie (trudy, cierpienia) do gwiazd
  • Homo homini lupus est – Człowiek człowiekowi wilkiem

Komentarz:

Znajomość, przynajmniej najbardziej popularnych, łacińskich powiedzeń często się przydaje. Nie tylko do tego, żeby wzbogacić własną wypowiedź, ale również (może nawet częściej), żeby zrozumieć cudzą.

Zobacz:

Zadanie 40 – SZKOŁA PISANIA