AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 26

Czego dotyczy refleksja wyrażona w następujących dwóch wersach pochodzących z pierwszej strofy liryku Stanisława Balińskiego pt. Staw?

Moje lustro, gdy wiążę w nim krawat codziennie,
Jest co dzień o noc starsze, smutniejsze o dzień.

  • a) Podmiot liryczny wyraża tęsknotę za utraconym rajem dzieciństwa.
  • b) Dwa zacytowane wersy wyrażają smutek wynikający z refleksji nad przemijaniem.
  • c) Podmiot liryczny pragnie poznać inną rzeczywistość, “przejść na drugą stronę lustra”.
  • d) Podmiot liryczny wyraża niechęć do szarej, monotonnej, nieciekawej codzienności.

Odpowiedź:

b)

Komentarz:

Testy wyboru mają jedną zaletę, zawsze masz 25% szans, że trafisz. Dlatego, nawet jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, warto coś zaznaczyć. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest chwilę pomyśleć. Przeczytaj dwa albo trzy razy zacytowane wersy, a potem proponowane odpowiedzi i zastanów się. Prawidłowa odpowiedź nie powinna sprawić Ci większych trudności, jest zawarta w tekście.

Zobacz:

Zadanie 27 – SZKOŁA PISANIA