AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 24

William Blake

Obraz boski

Okrucieństwu Serce Ludzkie dano,
Zazdrości dano Ludzką Twarz.
Grozę w Człowieczy Boski Kształt przybrano,
Skrytość włożyła Ludzki Płaszcz.

Z żelaza Ludzki Strój wykuty,
Kształt Ludzki: Kuźnia pełna ognia,
Twarz Ludzka: Piec podziemnej buty,
Serce Ludzkie: Gardziel zawsze głodna.

(przeł. Czesław Miłosz)

Adam Mickiewicz

Dziady

Duch

Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze;
Gdybyś wiedział, że ledwie jednę myśl rozniecisz,
Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły,
Tak czekają twe myśli – szatan i anioły:
Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz;
A ty jak obłok górny, ale błędny pałasz
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co działasz.
Ludzie! każdy z was mógłby, samotny, więziony,
Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony.

Jak przedstawiona została wizja człowieka w obu utworach? Na co zwróciłbyś uwagę przy analizie porównawczej tych wierszy?

Odpowiedź:

Utwory te w różny, ale zarazem i podobny sposób przedstawiają wizerunek człowieka. Oba wiersze pełne są ekspresji, dramatyzmu, buntu. William Blake widzi człowieka jako istotę pełną zła, okrutną i pazerną, a jednocześnie nadaje swemu wierszowi przewrotny tytuł Obraz boski. Dla Mickiewicza człowiek to istota potężna, mająca wielką moc i władzę, ale niezdająca sobie z niej sprawy.

Komentarz:

To kolejne ćwiczenie, w którym chodzi o odnalezienie relacji pomiędzy utworami. Obraz człowieka jest przedmiotem refleksji wielu utworów poetyckich i prozatorskich. Pamiętaj, że w analizie porównawczej najważniejsze jest uchwycenie stosunku, w jakim pozostają do siebie utwory, różnic i podobieństw, zarówno w treści, jak i w formie.

Zobacz:

Zadanie 25 – SZKOŁA PISANIA