AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 58

W podanych niżej zdaniach popełniono błędy językowe. Jakiej płaszczyzny języka dotyczą te błędy? Zaproponuj poprawne rozwiązania.

  • Sukces był niewątpliwy i wszystkim, którzy maczali w tym palce, należą się słowa uznania.
  • Chociaż wciąż miał duże kłopoty z chemią, spoczął na laurach i zupełnie przestał się uczyć.

Odpowiedź:

W obu zdaniach popełniono błędy frazeologiczne (związki frazeologiczne zostały zastosowane w niewłaściwym kontekście).

Poprawne rozwiązania:

  • Sukces był niewątpliwy i wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa, należą się słowa uznania.
  • Chociaż wciąż miał duże kłopoty z chemią, zdawał się nie zauważać tego problemu i zupełnie przestał się uczyć.

Komentarz:

Również to ćwiczenie ma na celu kształcenie Twojej poprawności językowej. Jest trochę trudniejsze niż poprzednie. Zostałeś poproszony nie tylko o poprawienie zdań, w których znalazły się błędy, ale również o nazwanie rodzaju tych błędów. Pamiętaj, że w pracy nad poprawnością językową ważna jest nie tylko wrażliwość na błędy, ale również znajomość podstawowych reguł. Jeśli masz wątpliwości w kwestii zastosowania jakichkolwiek związków frazeologicznych, korzystaj ze słownika frazeologicznego.

Zobacz:

Zadanie 59 – SZKOŁA PISANIA