AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 56

Wyobraź sobie temat: Walka z formą i schematem w literaturze. Na jaki utwór powołałbyś się w pierwszej kolejności? Spróbuj napisać kilka zdań uzasadniających.

Odpowiedź:

Podejmując temat walki z formą w literaturze, nie sposób obejść się bez twórczości Witolda Gombrowicza. Pisarz ten całe życie walczył ze schematami, protestował przeciw szablonom, które zniewalają człowieka. Jego twórczość przepełniona jest buntem przeciw Formie, a Biblią tego rodzaju buntowników jest, oczywiście, Ferdydurke.

Komentarz:

Zastanawiaj się nad różnymi tematami. Myśl, jak napisałbyś do nich wstęp, jakie lektury uczyniłbyś przedmiotem analizy, jakie cytaty byś wykorzystał itd. – nie każdy temat trzeba od razu opracowywać w całości i pisać dopracowaną pracę, zresztą – to niemożliwe – ale takie ćwiczenia z poszczególnymi elementami wypracowania pozwolą nabrać wprawy.

Zobacz:

Zadanie 57 – SZKOŁA PISANIA