Kredyt hipoteczny jest jednym z największych zobowiązań finansowych, które można podjąć w ciągu całego życia. Jest często zaciągany na wiele lat, a podczas tak długiego okresu może się wiele zdarzyć. Często, aby zabezpieczyć spłatę kredytu można zaopatrzyć się w dodatkową ochronę w postaci polisy. Czy zawsze jest to konieczne rozwiązanie dla kredytobiorcy?

Kiedy warto posiadać ubezpieczenie na życie?

Podstawową cechą polisy na życie jest to, że osoba ubezpieczająca nie jest jej beneficjentem. Ubezpieczyciel wypłaca pieniądze tylko w przypadku śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu płatnika składek. Dzieje się to na rzecz osób uposażonych w polisie. Są to osoby, które tracą najwięcej na śmierci ubezpieczającego — jest to z reguły najbliższa rodzina, dzieci, rodzice bądź inne osoby na utrzymaniu. Celem zakładania polisy jest w tym przypadku zrekompensowanie braku zarobków, dzięki którym finansowane były potrzeby rodziny. Istnieje kilka przypadków, gdy wykupienie polisy na życie jest szczególnie wskazane:

  • gdy partner/ partnerka nie pracuje i korzysta z pieniędzy drugiej osoby, a związek nie doczekał się jeszcze dziecka,
  • gdy para spodziewa się dziecka,
  • w przypadku, gdy koszty życia rodziny zaczynają przekraczać możliwości zarobkowe pojedynczej osoby, a brak jest jakichkolwiek oszczędności,
  • w przypadku, gdy rodzina ma dzieci i oszczędności finansowe, ale występuje tylko jeden żywiciel rodziny.

W takich wypadkach najlepiej jest zadbać o przyszłość rodziny, wykupując dodatkowe ubezpieczenie na życie. Jest to rękojmia, że w przypadku nieprzewidzianych wypadków status materialny rodziny nie ulegnie pogorszeniu z dnia na dzień.

Jak wygląda ubezpieczenie na życie przy okazji kredytu hipotecznego?

W przypadku spłacania kredytu hipotecznego polisa na życie jest zabezpieczeniem dla dwóch stron umowy kredytowej. Dla ubezpieczonego jest pomocą w przypadku trudnej sytuacji — w przypadku wypłaty ubezpieczenia, które w pełni pokrywa istniejące zobowiązania. W przypadku instytucji finansowej polisa gwarantuje terminowe opłacanie rat kredytowych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeśli bank nie nakłada na kredytobiorcę obowiązku wykupu polisy, to dobrą praktyką jest wykupienie ubezpieczenia na kwotę kredytu, który pozostał jeszcze do spłaty. W niektórych przypadkach to bank oferuje atrakcyjne warunki wykupu polisy w przypadku brania kredytu — np.: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/pzu-ubezpieczenie-na-zycie-do-hipoteki. Poza skorzystaniem z oferty banku pozostaje jeszcze możliwość wykupu indywidualnej polisy — w tej sytuacji konieczna może być cesja ubezpieczenia na rzecz instytucji finansowej. Oznacza to przeniesienie prawa do ubezpieczenia na bank.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia do kredytu?

Zakres ochrony, jaką oferuje polisa na życie, dotyczy zawsze zdarzeń, które mogą wpłynąć na trudności finansowe kredytobiorcy. Oznacza to przede wszystkim:

  1. śmierć,
  2. poważne choroby,
  3. brak zdolności do wykonywania pracy zarobkowej,
  4. długotrwały pobyt w szpitalu.

Polisę można również konstruować samodzielnie, na podstawie potrzeby osoby ubezpieczonej. Jest to wskazane, jeśli posiada ona niebezpieczne hobby — np. uprawia sporty walki lub zajmuje się wspinaczką wysokogórską.