Chociaż znajomość angielskiego jest już w Europie praktycznie powszechna, przyda się głównie turystom. Również podstawy języków, które przyswajają sobie turyści raczej wzbudzą sympatię otoczenia niż pomogą załatwić ważne sprawy. Jeżeli ktoś zdecydował się na pracę lub naukę w Polsce musi przyswoić sobie nasz język w stopniu pozwalającym na załatwianie codziennych spraw bez posługiwania się językiem angielskim i bez tłumacza.

Już pierwsze sprawy związane z pobytem wymagają znajomości słownictwa, którego nie ma w podręcznych słowniczkach przewodników turystycznych. Znalezienie i wynajęcie mieszkania, zameldowanie i załatwienie formalności pobytowych, ubezpieczenie zdrowotne bądź komunikacyjne to tylko część tego, co czeka osiedlającego się w Polsce cudzoziemca. Każdy kto pracuje w Polsce, nawet jeśli w firmie używa się na co dzień innego niż polski języka powinien znaleźć najodpowiedniejsze dla własnych potrzeb kursy języka polskiego dla cudzoziemców.

Jak wybierać kursy polskiego dla obcokrajowców?

W nauce polskiego, który nie jest łatwym dla cudzoziemców językiem najważniejsza jest praktyka. Dużo dialogów i ćwiczeń opartych na tematach z życia codziennego jest o wiele ważniejsze niż rozwiązywanie testów i studiowanie reguł gramatycznych. Taki właśnie styl pracy preferuje bla-blaschool.pl. Niewielkie grupy pozostają pod opieką doświadczonych lektorów. Poziom zajęć dopasowany jest do aktualnych umiejętności uczniów. Przed rozpoczęciem kursu każdy przechodzi test kwalifikujący go na konkretny poziom kursu. Bal-bla-school.pl prowadzi różne kursy – dla dzieci i młodzieży uczącej się lub starającej się o miejsce w polskiej szkole, dla osób dorosłych o różnych potrzebach i różnym stopniu zaawansowania językowego. Najmłodsi mogą liczyć na ciekawy program, który nie ma nic wspólnego z nudną nauką – uczą się polskiego przy okazji doskonałej zabawy.

Czy możliwe jest połączenie nauki z pracą zawodową?

Bla-blaschool.pl prognozuje kursy polskiego dla obcokrajowców w różnych godzinach. Istnieje możliwość dopasowania zajęć do rozkładu zajęć w pracy. Kurs może również być przeprowadzony w siedzibie firmy pracodawcy, co pozwoli zaoszczędzić czas na dojazdy pomiędzy pracą a zajęciami. Istnieje również możliwość studiowania on-line. Kursy uwzględniają w swojej tematy nie tylko najważniejsze tematy związane z załatwianiem spraw codziennych, ale mogą być również dopasowane do niezbędnego słownictwa wykorzystywanego w konkretnej pracy.