Każda firma pilnuje własnego interesu i nie zawsze postępuje uczciwie wobec swoich kontrahentów, odbiorców i współpracowników. Na tym tle niejednokrotnie powstają konflikty i spory, jakie kończą się przed sądem. Aby zabezpieczyć się przed trudnościami w egzekwowaniu swoich praw jak i aby obronić się przed nierzetelnym kontrahentem warto korzystać z pomocy prawnej już na etapie podpisywania umowy, kupna, zlecenia wykonania itd.

Z problemem do prawnika

Kiedy pojawia się problem czy to z niezapłaconą fakturą, czy nienależytym wykonaniem zleconego zadania, usługi, bądź brakiem uznania gwarancji na zakupiony sprzęt, towar udać się warto wprost do prawnika. Radca prawny szczecin doradzi co w danej sytuacji można zrobić, aby osiągnąć swój cel, szybko, sprawnie, skutecznie i w granicach prawa. Obawa przed wysokimi kosztami jest zupełnie nieuzasadniona, gdyż porady prawne w kancelarii radcy nie są kosztowne, a co więcej dzięki współczesnym trendom do usług zdalnych porady są udzielane online, telefonicznie, zatem nie trzeba jeździć, chodzić i poświęcać wiele czasu na wizytę stacjonarną. Poza poradą i analizą sytuacji, możliwości radca prawny może również na nasze zlecenie zredagować stosowne pisma, wnioski do sądu itp, jak też możemy udzielić mu pełnomocnictwa do reprezentacji w naszej sprawie.

Profesjonalna pomoc prawna

Im bardziej złożony problem, gdy w grę wchodzą kary umowne, odszkodowania profesjonalne opracowanie wezwania do zapłaty, reklamacji to klucz do sukcesu. Czasem wystarczy sam fakt, iż pismo sporządziła kancelaria prawna, a problematyczny dostawca, klient od razu wycofa się ze swojego stanowiska. Często sami nie znamy swoich praw i nie zdajemy sobie nawet sprawy, że moglibyśmy czegoś oczekiwać od drugiej strony umowy. Radca prawny służy wiedza i doswiadczeniem, w swych działaniach zwykle jest skutecznym straszakiem i nie tylko.

Problemy z inwestycją i rozliczeniem

Częstym kłopotem dla inwestora jest ukończenie prac w terminie oraz zakresie uzgodnionym w umowie. Wyegzekwowanie należytego zakończenia prac bywa trudne, jeśli robimy to na własną rękę. Jednak nie tylko wtedy gdy my borykamy się z problemem względem wykonawcy możemy korzystać z pomocy prawnej, ale również gdy chcemy co nieco przeciągnąć w czasie np. względem terminów wynikających z udzielonej rządowej dotacji itp. Uchylenie się od windykacji, wszczęcia postępowania egzekucyjnego także są możliwe, jednak wymagają przeanalizowania dokumentów sprawy.

Obsługa firmy

Przedsiębiorcy chętnie powierzają swoje sprawy kancelarii radców prawnych, zwracając się do prawnika zarówno gdy potrzebne jest pismo urzędowe, wniosek do KRS, jak i odpowiedź na wezwanie z ZUS, US itd. Popularnym rozwiązaniem jest stała cykliczna współpraca z jedną kancelarią na zasadach abonamentu miesiecznego bądź też rozliczenie względem konkretnej sprawy lub zakresu ustalonej usługi. Praktycznie każdego miesiąca gromadzą się drobne pytania, sprawy wymagające konsultacji z radcą prawnym, jego interwencji.