Hipokrates zauważył u ludzi podobieństwa i różnice. Na tej podstawie podzielił ludzi, w zależności od ich osobowości, na cztery grupy: sangwiników, choleryków, melancholików i flegmatyków. Te określenia nadal są pomocne w ogólnym podziale typów osobowości. Sprawdź więc, kim Ty jesteś.

Każdy typ osobowości wyróżnia i zalety, i wady. Przykłady:

  • Sangwinik z łatwością rozmawia z ludźmi (zaleta), ale czasami może zagadać Cię na śmierć (wada).
  • Choleryk lubi, by praca była wykonana (zaleta), ale ma skłonność, by być nieczułym na potrzeby innych (wada).
  • Melancholik jest bardzo dokładny (zaleta), ale czasami może być zbyt wybredny (wada).
  • Flegmatyk rzadko jest spięty (zaleta), ale bywa leniwy (wada).

Choleryk

Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane, bywają też zakompleksieni. Często żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Energiczny choleryk to urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Ma nieodpartą potrzebę zmian, silną wolę i jest zdecydowany. Trudno go zniechęcić. Jest niezależny i samowystarczalny. Nie ulega wzruszeniom. Wzbudza zaufanie. Niestety, musi mieć nad wszystkim kontrolę, nie pozwala innym na podejmowanie decyzji i organizowanie działań. Posiada niezachwiane przekonanie, że zawsze ma rację, a pozostali, którzy myślą inaczej, są w błędzie. Słowo „przepraszam” uważa za przejaw słabości.

Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze: w pracach wymagających szybkich decyzji, w sprawach, gdzie jest potrzebne natychmiastowe działanie uwieńczone rezultatem, w dziedzinach wymagających silnej kontroli i autorytetu.

Melancholik

No cóż, według psychologów, melancholik to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie. Często ma trudności z podejmowaniem decyzji, bo brakuje jej wiary w siebie. Lubi marzyć, oddawać się zadumie. Ma za to analityczny umysł, jest poważna i zdeterminowana. To osobowość utalentowana i twórcza, mająca zadatki na geniusza.
Ostrożnie dobiera przyjaciół, unika zwracania na siebie uwagi i chętnie pozostaje w cieniu. To dobry słuchacz, który głęboko troszczy się o innych i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Wierny i ofiarny. Współczujący aż do łez.

Drobiazgowość i skrupulatność, charakteryzujące melancholika, szczególnie przydają się w zawodach związanych z liczeniem, w rozmaitych dziedzinach wytwórczości, a zwłaszcza lekarzom i stomatologom.

Sangwinik

Najbardziej ustabilizowany typ charakteru. Sangwinik to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych z góry. Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią i entuzjazmem, jest twórcza, lubi komplementy, szybko przeprasza.

Osobę o temperamencie towarzyskiego sangwinika cechuje jednak brak determinacji – rzadko realizuje założony wcześniej plan. Za dużo mówi i przesadnie koloryzuje, nie dostrzega swoich wad. Nie jest dobrym doradcą, gdyż woli mówić, niż słuchać. Towarzyscy sangwinicy odnoszą największe sukcesy zawodowe w profesjach, które dają im okazję do kontaktowania się z innymi ludźmi i pozwalają na elastyczność postępowania. Nie lubią planów i sztywnych ram zajęć. Nie mają głowy do szczegółów, liczb, przychodzenia na czas.

Flegmatyk

Pogodny, o wysokim poziomie samokontroli, zrównoważony emocjonalnie, zdystansowany. Flegmatyk jest obiektywny w ocenie i obserwacji. Łagodny, solidny, dyplomatyczny. To dobry słuchacz, który ma wielu przyjaciół. Jest współczujący i troskliwy. Lubi obserwować ludzi. Nie lubi natomiast zmian i nie odczuwa potrzeby rozrywki. Sprawia wrażenie leniwego i odkładając pracę na później, zakłada, że w ogóle zdoła jej uniknąć. Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze: w roli mediatora i przywracającego zgodę, w burzliwych sytuacjach, kiedy potrzebny jest uspokajający uścisk dłoni, w rutynowych zajęciach, które innym mogą wydawać się nudne.