Poczucie własnej wartości ma źródło w nas samych! To od nas zależy, jak będziemy postrzegać siebie samych!

Potrzeba posiadania poczucia własnej wartości wynika z faktu, że funkcjonowanie naszej świadomości zależy od naszej woli, co stawia przed nami szczególne zadanie – uczynienie siebie zdolnymi do radzenia sobie z wyzwaniami życia. Osiągamy to, żyjąc w sposób świadomy, odpowiedzialny i uczciwy.

Ocenianie siebie

Powinniśmy oceniać siebie poprzez to, co pozostaje w zasięgu naszej woli. Ocenianie siebie zależnie od woli i wyborów innych osób jest niebezpieczne dla naszego poczucia własnej wartości. Tragedia milionów ludzi polega na tym, że postępują właśnie w ten sposób. Ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, czasami musimy brać pod uwagę to, jak oceniają nas inne osoby. Jednak uzależnianie poczucia własnej wartości od dobrej opinii innych ludzi oznacza poniżające zdanie się na ich łaskę o niełaskę. Pragnienie zadowalania innych (i uniknięcia dezaprobaty) może doprowadzić nas do zdrady własnego poczucia wartości.

Możemy czerpać przyjemność ze swojego atrakcyjnego wyglądu, ale niezależnie od tego naszej samooceny oznacza potęgujący się z każdym rokiem strach, gdy nasz wygląd nieuchronnie zmienia się z upływem czasu. A jeżeli aparycja ma dla nas dużo większe znaczenie niż zachowanie, to odczuwana z jej powodu satysfakcja z trudem pozwoli uleczyć rany psychiczne, zadawane sobie za pomocą nieuczciwego, nieodpowiedzialnego czy irracjonalnego postępowania!

Zaangażowanie i świadomość

Zawsze, gdy spotykamy ludzi o silnym poczuciu własnej wartości, dostrzegamy też ich zaangażowanie i świadomość jako sposób na życie. Oni żyją świadomie. Zależy im, by wiedzieć, co robią, kiedy to robią, by zrozumieć siebie i otaczający świat – łącznie z pochodzącymi od innych informacjami zwrotnymi, mówiącymi im, czy są na odpowiedniej drodze wyznaczanej przez własne cele i dążenia, czy też z niej zboczyli!

Poczucie uznania dla siebie samego to uznanie samej świadomości, akt dostrzegania i próby zrozumienia tego, co słyszymy – aktywne, a nie pasywne reagowanie na życie. To podstawa dobrego poczucia własnej wartości.

Poczucie własnej wartości a inteligencja

Żadne badanie nie wykazało nigdy, że poczucie własnej wartości ma związek z inteligencją. Poczucie to nie jest naszym przyrodzonym darem, ale zależy od sposobu wykorzystywania naszej świadomości, uczciwości naszych relacji z rzeczywistością.

Niezależne myślenie

Człowiek nie może myśleć poprzez umysł innej osoby. Możemy uczyć się od siebie nawzajem, ale wiedza wiąże się ze zrozumieniem, nie zaś ze zwykłym powtórzeniem czy imitowaniem. Możemy ćwiczyć nasz umysł albo przekazać innym odpowiedzialność za wiedze i ocenę, i mniej lub bardziej bezkrytycznie akceptować ich werdykty. Dokonywany przez nas wybór ma decydujące znaczenie dla naszego doświadczania siebie i dla kształtowania przez nas życia.

Samoakceptacja

Tam, gdzie istnieje poczucie własnej wartości, pojawia się też samoakceptacja. Osoby o wysokiej samoocenie unikają na ogół wrogiej relacji z samym sobą. Jeżeli mamy zmieniać się i rozwijać, musimy zacząć od samoakceptacji. Akceptowanie siebie nie oznacza braku pragnienia zmiany, rozwoju, ewoluowania. Oznacza, że nie zaprzecza się prawdziwości tego, co w danym momencie naszej egzystencji tworzy naszą osobę. To kwestia poszanowania i akceptacji faktów.

Siła odpowiedzialności za siebie

Odpowiedzialność za siebie jest czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia poczucia własnej wartości. Unikanie jej skazuje nas na bycie ofiarą własnego życia. Sprawia, że stajemy się bezradni. Wzmocnieniu odpowiedzialności służy wypowiadanie (i powtarzanie w myślach!) następujących stwierdzeń:

 • Jestem odpowiedzialny za realizację moich pragnień i celów!
 • Jestem odpowiedzialny za mojej wybory i czyny!
 • Jestem odpowiedzialny za to, jak traktuję ludzi!
 • Jestem odpowiedzialny za decyzje, zgodnie z którymi żyję!
 • Jestem odpowiedzialny za moje szczęście osobiste!

 

O poczuciu własnej wartości – Nathaniel Branden

Poczucie własnej wartości ma ogromne znaczenie dla kluczowych wyborów i decyzji, które kształtują nasze życie. Ze wszystkich ocen, jakich dokonujemy w życiu, żadna nie jest ważniejsza od tego, jak oceniamy siebie.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, od czego zależy poczucie własnej wartości, w jaki sposób pielęgnować je u siebie, to powinieneś sięgnąć po tę książkę Jak dobrze być sobą. Jej wyraźne przesłanie z pewnością zostanie docenione przez wszystkich, którzy pracują nad sobą lub pomagają innym w tej pracy. Autorem książki jest Nathaniel Branden – doktor psychologii, filozof, który wniósł ogromny wkład w rozbudzenie świadomości poczucia własnej wartości w społeczeństwie amerykańskim!

Kluczową teorią u Brandena jest „6 filarów poczucia własnej wartości”, którymi są:

 • świadome życie
 • samoakceptacja
 • odpowiedzialność za siebie
 • asertywność
 • życie celowe
 • prawość i uczciwość