Wstęp wypracowania – definicja problemu

Jeśli temat zawiera pojęcie, wymaga, abyśmy coś udowodnili. Coś wyjaśnili. Do czegoś się ustosunkowali. Śmiało możemy zacząć od wyjaśnienia – czym to „coś” jest.

 • Wierność. To słowo oznacza pewną postawę człowieka. Może to być wierność ideałom, wierność w miłości i przyjaźni, wierność wobec drugiego człowieka. Polega na…
 • Prometeizm – to pojęcie, które pochodzi od mitu o Prometeuszu. Opowiada o… Przedstawia… Obrazuje…
 • Przyjaźń – jest to według mnie jedno z najważniejszych uczuć ludzkich. Przyjaźnić się to znaczy…
 • Bohaterstwo – ta postawa ludzka polega na… pociąga za sobą następujące czyny i cechy…

Taki wstęp…

Nadaje się tylko do pewnej grupy tematów; na szczęście dość licznie reprezentowanej. Wymaga przygotowania i przemyślenia. Nie warto podawać definicji jakiegoś ważnego pojęcia niepoddanej wcześniejszej „obróbce myślowej”. Możesz odwołać się do znanych ci przysłów i sentencji, potocznego rozumienia danego pojęcia, np. gdy piszesz o mądrości, możesz przytoczyć przysłowie np. „Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć”.

Inne przykłady:

 • Temat pracy zawiera pytanie o poglądy egzystencjalistów – we wstępie wyjaśnię założenia egzystencjalizmu. To nurt literatury współczesnej…
 • Racjonalizm to nie tylko nurt w filozofii – to także często spotykana postawa ludzi mocno stąpających po ziemi.
 • Awangarda to twórczość, która wyprzedza swoje czasy, odrzucając klasyczne ustalenia.
 • Poezja metafizyczna – to typ poezji intelektualnej i filozoficznej, charakterystyczny dla epoki baroku.
 • Tragizm jest kategorią w literaturze zdefiniowaną już w antyku. Polega na…
 • Teatr absurdu – inaczej antyteatr – jak sama nazwa wskazuje, jest odwrotnością teatru klasycznego. Pojęcie nierozerwalnie związane z nazwiskiem Samuela Becketta…
 • Irracjonalizm, intuicjonizm to metody poznania świata umykające wyjaśnieniom racjonalnym…
 • Mitologia to zbiór opowieści, które są próbą objaśnienia świata, odpowiedzi na najtrudniejsze pytania człowieka.
 • Topos – stałe obrazy, powtarzające się w literaturze miejsca, które świadczą o ciągłości kultury ludzkiej.
 • Kosmogonia to opis narodzin świata – każda mitologia ma swoją teorię wyjaśniającą prapoczątki istnienia.
 • Moralność. Według słownika – zespół norm uznawanych za słuszne przez społeczeństwo. Ale czy w związku z tym tyle może być moralności, co społeczeństw, czy jest jedna ponadczasowa?
 • Sprawiedliwość. Wartość najbardziej pożądana przez ludzi. Dlaczego tak trudna do osiągnięcia?
 • Fantastyka to świat wyobraźni, postacie i zdarzenia nierealne, baśniowe, rodem z ludowych podań… nadają poezji kolorytu i nastrój.
 • Władza – to dyskusyjna wartość. Jest w niej coś, co skłania ludzi do zbrodni, a jest w niej też ogromny potencjał czynienia dobra…
 • Patriotyzm – słowo może zużyte, zwłaszcza w uczniowskich wypracowaniach. Ale dla dawnych bohaterów nie był to pusty dźwięk – bo dla dźwięku nie oddaje się życia.
 • Zazdrość – uczucie niskie – okazuje się czasem motorem bardzo twórczego działania.
 • Wierność, honor, duma – oto cechy rycerskie. Co właściwie znaczą?
 • Egzystencjalizm jest nurtem filozoficznym XX wieku, ale podobne tendencje w interpretacji ludzkiego losu obserwowaliśmy już wcześniej.
 • Autor, o którym mowa, należy do… turpistów, minimalistów, kubistów.
 • Pojęcie zawarte w temacie jest jednym z archetypów ludzkiej kultury.
 • Wymienione w temacie dzieła wpisują się w krąg utworów metafizycznych.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c313-jak-napisac-wypracowanie/14-jak-zaczac-wstep-motywacja-wyboru-tematu

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c314-jak-napisac-to-lepiej/11-pisanie-wstepow-wyjasnienie-problemu-motywu-hasla-ktory-pojawia-sie-w-temacie

Jak zacząć? Wstęp – PREZENTACJA POSTACI