Zacznij:
Powieść została wydana w 1979 r. i jest swego rodzaju podsumowaniem przeżyć autora – jako literata i jako człowieka – w państwie totalitarnym. Czas akcji jest niejasny; pojawiają się różne daty – 1979, 1980, 1999. Mieszkańcy Warszawy nie mają dostępu do kalendarza – dostęp do niego ma tylko władza i Urząd Bezpieczeństwa.

Rozwiń:
Warszawa to brudne, zaniedbane, szare i nijakie miasto. Tylko podczas oficjalnych uroczystości nadawany jest mu kolor – to biało-czerwone flagi. Nad miastem góruje Pałac Kultury – „pomnik pychy, statua niewolnoś­ci”. Codzienność to kolejki, milicja na ulicach i wszechobecni tajniacy i szpicle.

  • Mała apokalipsa to groteskowa powieść polityczna ukazująca Polskę lat 70. – czasy Edwarda Gierka. Zawiera refleksje nad funkcjonowaniem państwa, warunków życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.
  • Groteskowy charakter ma nawet misja bohatera – dokonanie samospalenia pod Pałacem Kultury, gdzie w Sali Kngresowej odbywają się obrady partii.
  • Groteskowe jest marzenie każdego członka elity rządzącej – dostanie się do szpitala psychiatrycznego, miejsca doskonałego wypoczynku.
  • Realia życia w komunistycznym państwie zostały celowo przejaskrawione. W sklepach nie brakuje tylko wódki, z domów odpada tynk i często następują przerwy w dostawie gazu, prądu i wody.

Zakończ:
W powieści zostały ukazane trzy podstawowe grupy: dygnitarze, partia, służby bezpieczeństwa (żyją w luksusie), opozycja (byle jaka, jak wszystko wokół, egoistyczna i grająca nieczysto) i zniechęcone, rozgoryczone społeczeństwo (którym można manipulować).

  • Mała apokalipsa to także powieść społeczna, moralna i egzystencjalna.

 

Zobacz:

Wyjaśnij sens tytułu powieści Mała apokalipsa Konwickiego

Mała apokalipsa – Tadeusz Konwicki

Dokonaj interpretacji powieści Konwickiego pt. Mała apokalipsa

Przedstaw realia powieści pt. Mała apokalipsa