Tag "boharer romantyczny"

Bohater romantyczny – kto to taki?

Bohater romantyczny – kto to taki? Przedstaw cechy wybranych ­bohaterów romantycznych i zastanów się, czy tylko w romantyzmie spotykasz taki sposób kreowania postaci. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury. Bohater romantyczny to bardzo często artysta. W romantyzmie to poeta – wieszcz: przywódca narodu, wiodący go ku lepszej przyszłości. W innych epokach artystów z bohaterami romantycznymi łączy przede wszystkim przekonanie o własnej wielkości i wywyższanie się nad innych, a nawet pewnego rodzaju pogarda wobec reszty świata. Romantyczni