Tag "Bohdan Chmielnicki"

Geneza, przebieg i konsekwencje polityczne powstania Chmielnickiego

Geneza konfliktu Różnice kulturowe pomiędzy polską szlachtą katolicką a ukraińskim prawosławnym ludem i Kozakami. Egoizm stanowy polskiej szlachty. Problem kozacki, czyli kwestia rejestru obejmującego Kozaków w służbie państwowej (na żołdzie). Według Kozaków wysokość ich żołdu była za mała w stosunku do potrzeb. Dla polskiej szlachty żołd wypłacany Kozakom stanowił zło konieczne. Zatargi Bohdana Chmielnickiego z władzami Rzeczypospolitej. Przebieg konfliktu Powstanie wybuchło wiosną 1648 roku, kiedy to Kozacy zdobyli twierdzę Kudak. Polskie wojska zostały rozbite pod