Tag "Cechy poezji Naborowskiego"

Ważne wiersze Daniela Naborowskiego

Krótkość żywota Godzina za godziną niepojęcie chodzi:  (1) Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi. (1) Krótka rozprawa: jutro – coś dziś jest, nie będziesz,  (6) A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;  (3) Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt  – żywot ludzki słynie.  (4) Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie; Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi,  (5) Z którego spadł niejeden, co na starość godzi. Wtenczas, kiedy