Tag "Chiny"

Rozwój wypadków politycznych w Chinach i rola tego państwa w świecie w XX stuleciu.

Obalenie cesarstwa i jego skutki Zwycięstwo komunistów chińskich w rywalizacji o władzę z siłami Kuomintangu (prawicowych nacjonalistów) stało się punktem zwrotnym w dziejach Chin (1949). Stanowiło zakończenie kilkudziesięciu lat zamętu, wojen domowych czy walki z japońską agresją. Rewolucja chińska rozpoczęła się jeszcze w 1911 roku, doprowadzając do obalenia cesarstwa. Republika nie oznaczała jednak jeszcze spokoju czy stabilizacji. Istotnym zagrożeniem dla jedności państwa stali się generałowie, którzy przejmowali władzę w poszczególnych prowincjach, stanowiąc wyzwanie dla słabego rządu centralnego. W pierwszej

Sytuacja na Dalekim Wschodzie po II wojnie

Chiny Wydarzenia lat międzywojennych w Europie i na świecie oddziałały na wydarzenia na Dalekim Wschodzie, gdzie pojawiło się kilka nowych, komunistycznych państw, w tym jedno mocarstwo – Chiny. Powstała w 1921 roku Komunistyczna Partia Chin, powodowana własnymi ambicjami oraz pod wpływem zachęt Kominternu, zaczęła grę o władzę z ogólnonarodowym Kuomintangiem z Czang Kaj-szekiem na czele (po śmierci Sun Jat-sena, założyciela tego patriotycznego ruchu). Od lat 1926-1927 toczyła się w Chinach wojna domowa obfitująca w różne dramatyczne, spektakularne wydarzenia,