Tag "czasownik. nauka o języku"

Składnia zdania pojedynczego

Składnia zdania pojedynczego Zdanie pojedyncze to wypowiedzenie z jednym orzeczeniem, wyrażonym osobową formą czasownika. Andrzej je obiad. Jola jest piękną kobietą. W pierwszym zdaniu występuje orzeczenie czasownikowe (czasownik w konkretnej formie fleksyjnej), w drugim orzeczenie imienne, czyli dwuelementowe, na które składają się: łącznik i orzecznik. Łącznikiem nazywa się formę osobową jednego z czasowników: być, stać się, zostać, orzecznikiem słowo, które tworzy z nim całość logiczną i gramatyczną. Może to być rzeczownik, przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy, zaimek, liczebnik. W

Imiesłowy – podział

Imiesłowy Czym właściwie są imiesłowy? Są odmianą czasownika. Specjalną nieosobową formą czasownika. Kiedy mówimy chcę (ja chcę), wiadomo, która to osoba. Kiedy mówimy chcesz (ty), chcecie (wy) – też z osobą jest sprawa jasna. Ale kiedy coś robimy, chcąc – to tu nie ma określonej osoby. Podobnie zrobiwszy, napisawszy, pytając.   Podział Imiesłowy przymiotnikowe Zadaj mu pytanie – jaki, jaka, jakie? To takie formy czasowników, które tak jak przymiotniki określają cechy