Tag "Cześnik"

Rejent, Cześnik – bohaterowie literaccy

REJENT MILCZEK Nazwisko określaj główne cechy charakteru Rejenta – zrównoważenie, milczące usposobienie. Funkcja Rejent, czyli odpowiednik dzisiejszego notariusza. Szlachcic, urzędnik dworski. W porównaniu z cześnikiem zajmował niską pozycję w hierarchii urzędniczej. Rejent sporządzał akty notarialne, dokonywał wpisów i wypisów z ksiąg sądowych, zarządzał kancelarią sądową. Funkcja społeczna narzucała mu niejako sposób zachowania – musiał być spokojny, skryty i milczący. Stan posiadania Połowa zamku. Rodzina Wdowiec, ma syna Wacława (jest dla niego oschły, nieszczery, nie pochwala jego