Tag "Człowiek i społeczeństwo"

Człowiek i społeczeństwo TEST

Człowiek i społeczeństwo TEST   1. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości. a) …………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………….. d) ……………………………………………………………………..   2. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne. przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz innych, poczucie akceptacji   Potrzeby Potrzeby Potrzeby             3. Podaj definicje pojęć: socjalizacja, interakcja, więzi społeczne. socjalizacja – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. interakcja– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… więzi