Tag "dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie” (Eliza Orzeszkowa). Twoje refleksje nad literackimi przykładami heroizmu."

„Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie” (Eliza Orzeszkowa). Twoje refleksje nad literackimi przykładami heroizmu

„Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie” (Eliza Orzeszkowa). Twoje refleksje nad literackimi przykładami heroizmu. Plan pracy I Wstęp II Rozwinięcie Archetypy heroicznych rycerzy i postawy do nich nawiązujące. Czy jedyną konsekwencją heroizmu jest śmierć? Aktualność tematu. III Refleksje końcowe     Propozycje wstępów I Nawiązanie do cytatu Zawarte w temacie słowa Elizy Orzeszkowej wskazują jednak na to, że w potrzebie każdy człowiek może zostać bohaterem i przeciwstawić się okolicznościom,