Tag "drobnienia"

Funkcje formantów słowotwórczych

Funkcje formantów słowotwórczych Formanty nie tylko tworzą nowe wyrazy – wyrazy pochodne, ale także modyfikują ich znaczenie. Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, nadanym im przez odpowiednie formanty, tworzą odrębne kategorie znaczeniowe. Wśród rzeczowników odrzeczownikowych wyróżniamy następujące kategorie znaczeniowe: Zdrobnienia Tworzą je formanty: -ek, -ka, -ko, -ik, -yk, np. mur – mur -ek  „mały mur” małpa – małp -ka  „mała małpa” wino – win -ko  „małe wino” koń – kon