Tag "dzieje i działalność Chrystusa"

Przedstaw kilka wybranych cudów uczynionych przez Chrystusa i omów ich symbolikę.

Czym są cuda? To zjawiska, które nie wynikają z praw przyrody. Dar ich czynienia miał Jezus. Cuda Jezusa traktowane są jako znaki świadczące o mocy Boga. Nie da się metodą historyczną lub naukową udowodnić faktu występowania cudów – relacje ewangelistów na temat cudów różnią się, były przecież, jak cała Biblia, kształtowane przez dziesięciolecia tradycji ustnej. Cuda Chrystusa utrwalone przez Pismo Święte traktuje się obecnie jako wyraz Jego mocy i możliwość ingerencji w sprawy

Przedstaw dzieje i działalność Chrystusa według Nowego Testamentu.

Jezus Chrystus – dzieje i działalność  Jego narodziny czcimy co rok, zimą, wypatrując 24 grudnia pierwszej gwiazdy na niebie… Jezus narodził się w Betlejem, w stajni, ponieważ z powodu wielkiego spisu ludności w mieście znalazło się bardzo dużo ludzi i nie dla wszystkich starczyło miejsca w gospodach. Towarzyszyły temu takie wydarzenia jak ukazanie się komety i wizyta trzech mędrców ze Wschodu. W przepisowym terminie, osiem dni po urodzeniu, Jezus został obrzezany w świątyni w Jerozolimie.