Tag "epoka napoleońska"

Sprawa polska w epoce napoleońskiej

Legiony Polskie we Włoszech Wielu polskich patriotów nie pogodziło się z faktem upadku Rzeczypospolitej, usiłując, u boku walczącej z zaborcami Francji, odzyskać niepodległość własnej ojczyzny. Najbardziej energicznym z nich był generał Jan Henryk Dąbrowski, który po wielu podejściach zdobył zgodę Dyrektoriatu, a potem głównodowodzącego armii włoskiej, generała Bonapartego na utworzenie Polskich Legionów (1797). Wspólnie z Józefem Wybickim – komisarzem cywilnym, oraz grupą patriotycznie nastawionych Polaków przebywających na obczyźnie stworzył polskie jednostki wojskowe składające się z jeńców polskich

Lata hegemonii Napoleona w Europie

Przyczyny dominacji Francji w Europie Francja w okresie rządów Napoleona stała się najsilniejszym państwem na kontynencie, narzucając Europie swoją hegemonię. Przyczyn tego należałoby szukać w: wyjątkowo sprawnych, kompetentnych rządach, administracji efektywnie przeprowadzającej pobór do armii, wyposażającej wojsko itd.; świetnej, utalentowanej kadrze wojskowej wyrosłej z rewolucji, jak Napoleon i jego marszałkowie; świetnej armii o wysokim morale obywatelskim i patriotycznym, co w części zapewne wypływało z jej demokratycznego charakteru; sile ekonomicznej, wynikającej z nieskrępowanego feudalnymi zasadami kapitalistycznego rozwoju oraz rabunkowej gospodarce