Tag "etyka"

Najważniejsze pojęcia z filozofii antyku

Filozofia – ważne pojęcie rodem z antyku. „Umiłowanie mądrości”, poszukiwanie prawdy o najistotniejszych zagadnieniach Dosłownie – phileo (umiłowanie) sophia – mądrość. To filozofia miała odpowiedzieć na pytanie jak osiągnąć szczęście, jak żyć słusznie, czym w ogóle jest życie ludzkie. Dawniej królowa nauk – dziś jedna z nauk humanistycznych. To właśnie Grecy zapoczątkowali filozofię europejską. Ale uwaga – mamy co najmniej kilka znaczeń słowa. Odróżnij filozofię jako gałąź wiedzy i wydział uczelni; filozofię jako po prostu

W poszukiwaniu wykładni etycznej – poeci i inni twórcy

W poszukiwaniu wykładni etycznej – poeci i inni twórcy. Zwłaszcza ci ,,inni twórcy” warci są uwagi, nie sposób bowiem wyłożyć w krótkiej wypowiedzi wszelkich poetyckich i prozatorskich pytań i manifestów dotyczących moralności ludzkiej. Nie zapomnij o Panu Cogito Herberta, o Traktacie moralnym Miłosza, o wielkiej próbie i wyzwaniu dla morale człowieka, jaką stwarza chwila grozy – a tu kłania się i Joseph Conrad i Albert Camus i Gustaw Herling-Grudziński. Można tę wypowiedź wzbogacić, przywołując następujące zjawiska i wypowiedzi: Jana Józefa Szczepańskiego