Tag "fizofia"

Jakich znasz filozofów greckich? Jakie prądy są dla nas najważniejsze.

Jakich znasz filozofów greckich? Jakie prądy są dla nas najważniejsze. Etymologicznie termin filozofia pochodzi od greckich słów philein – kochać i sophia – mądrość. Filozofia w dosłownym tłumaczeniu oznacza więc umiłowanie mądrości, a jako pierwszy terminem tym posłużył się Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e.). Za moment powstania filozofii greckiej można uznać przełom VII i VI w. p.n.e. Pierwsi filozofowie zajmowali się zagadnieniami przyrodniczymi. Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit z Efezu zastanawiali się, z czego powstał świat i jak