Tag "Flaubert Gustaw"

Gustaw Flaubert

Mini-CV 1821 – Gustaw Flaubert przychodzi na świat w Rouen. 1839 – rozpoczyna studia w Paryżu, które wkrótce rzuca i osiedla się w Croisset. 1849 – podróż na Wschód. 1856 – wydanie Pani Bovary, proces i sława. 1880 – śmierć. Gustaw Flaubert (1821-1880), wybitny pisarz francuski, którego twórczość budziła w ówczesnym świecie wiele kontrowersji. Stworzył własną koncepcję sztuki obiektywnej, przemawiającej samym obrazem, dążącej do piękna i prawdy (odtwarzającej życie w jego rzeczywistych przejawach). Uważany za ojca naturalizmu. Na